Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin Sub Indo

Sinopsis Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Seri kedua anime Bubuki Buranki.
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 12

3 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 11

3 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 10

3 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 9

3 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 8

3 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 7

3 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 6

3 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 5

3 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 4

3 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 3

3 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 2

3 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 1

6 bulan lalu