Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin Sub Indo

Sinopsis Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Seri kedua anime Bubuki Buranki.
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 12

6 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 11

6 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 10

6 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 9

6 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 8

6 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 7

6 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 6

6 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 5

6 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 4

6 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 3

6 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 2

6 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 1

9 bulan lalu