Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin Sub Indo

Sinopsis Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Seri kedua anime Bubuki Buranki.
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 12

4 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 11

4 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 10

4 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 9

4 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 8

4 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 7

4 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 6

4 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 5

4 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 4

4 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 3

4 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 2

4 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 1

7 bulan lalu