Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin Sub Indo

Sinopsis Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Seri kedua anime Bubuki Buranki.
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 12

1 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 11

1 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 10

1 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 9

1 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 8

1 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 7

1 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 6

1 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 5

1 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 4

1 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 3

1 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 2

1 bulan lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 1

4 bulan lalu